“Loek is ondernemend in zijn doen en laten, door intern collega’s te betrekken in het project en belangrijke stakeholders enthousiast te houden. Mensen vertrouwen Loek omdat hij waarmaakt wat hij belooft en daarover ook helder en duidelijk communiceert.”