Hoe kan kennisgedreven ondernemerschap binnen hogescholen worden versterkt en verankerd? En hoe weten ondernemende teams binnen hogescholen dat zij voor de financiering van haalbaarheidsonderzoek gebruik kunnen maken van de regeling Take-off hbo van Regieorgaan SIA?

Dinsdag 28 juni zijn circa veertig onderzoekers, lectoren, ondernemers en andere betrokkenen onder begeleiding van dagvoorzitter Jelle Kok van Jong Ondernemen met elkaar in gesprek gegaan om antwoorden te vinden op deze vragen. Hoogtepunt van de bijeenkomst was de feestelijke uitreiking van de eerste toekenningen aan vijftien ondernemende (soms al afgestudeerde) hbo-studenten en hun lectoren. Gezamenlijk hebben zij € 600.000 subsidiegeld toegekend gekregen voor onderzoek naar de marktkansen van hun innovatieve conceptideeën.

De deelnemers aan deze eerste netwerkbijeenkomst van Take-off hbo kwamen samen in Frisse Blikken in Utrecht. Gastspreker Jalbert Kuijper, Founding Partner bij Open Industries en lid van de Take-off beoordelingscommissie, gaf na het openingswoord van Richard Slotman, directeur Regieorgaan SIA, zijn visie op het thema kennisgedreven ondernemerschap binnen het hbo.

“Kennis is pas waardevol als je er wat mee doet”

Jalbert Kuijper: “De rol van het hbo is kennis overbrengen. En is niet per definitie een bedrijf starten. Daar heb je aan andere omgeving voor nodig. Ondernemerschap heeft daarbij een andere setting dan een school waar het gaat over veiligheid en zekerheid. Ondernemerschap gaat over passie, intuïtie, lef en pijn durven lijden. De motivatie van ondernemers moet daarom van binnenuit komen en niet zijn opgelegd vanuit de hogescholen. Eigenaarschap is een belangrijke succesfactor. De lef moet door lectoren worden herkend en gestimuleerd. Anders komt zelfs een fantastisch idee terecht in het bakje ‘niet gebruikt’. Lectoren die lef herkennen kunnen studenten het vertrouwen en de moed geven om er echt voor te gaan. Ze moeten hen ruimte geven voor ondernemerschap. Kennis is immers pas waardevol als je er wat mee doet. Anders staat het stil. Zelfs een kleine beweging kan al een grote verandering teweegbrengen.”

Ruimte voor ondernemerschap binnen het hbo

Een broedplaats van kennisgedreven ondernemerschap. Zo wordt het hoger beroepsonderwijs bestempeld. De beoordelingscommissie van de eerste ronde van Take-off hbo heeft in totaal 51 aanvragen ontvangen, afkomstig van zestien hogescholen. Wouter Segeth, programmacoördinator Take-off hbo: “Deze regeling geeft voor het eerst ook aan studenten uit het hoger beroepsonderwijs de ruimte om hun ondernemerschap verder te ontwikkelenRegelmatig zien wij dat studenten op hogescholen zeer goede innovatieve ideeën hebben, die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze ondernemers in de dop hebben tijd, geld, kennis en moed nodig om vervolgstappen te kunnen zetten.

Maar geld en voldoende tijd hebben ze niet. Regieorgaan SIA geeft hen de kans om te onderzoeken of hun product marktpotentie heeft door het financieren van haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie kan er € 25.000 tot € 40.000 worden aangevraagd.”

De uitreiking van de toekenningen aan de startende ondernemers vormde voor alle aanwezigen een mooie brug tussen de theorie en de praktijk. Wouter Segeth: “We hebben vijftien enthousiaste, slimme, passievolle mensen gezien die sterke pitches hielden over hun product en er klaar voor zijn om met behulp van de financiële ondersteuning te starten met hun haalbaarheidsonderzoek.”

“Take-off hbo geeft ons de kans om onze droom waar te maken”

Een van de gehonoreerde aanvragen is Pancks! Afstudeerders Hannah van Berge en Merel Maas, begeleidt door hun lector Herman Peppelenbos, van de HAS Hogeschool (Lectoraat Groene Gezondheid) hebben € 40.000,- ontvangen om de haalbaarheid van hun product Pancks! verder te onderzoeken. “Take-off hbo geeft ons de kans om onze droom waar te maken en ons product op de markt te zetten. Dat is spannend en de regeling geeft ons extra durf om het echt te gaan doen”, vertelt Hannah van Berge.

Lekker snacken met pannenkoeken van groenteafval

Pancks! zijn groentepannenkoeken, waarbij de specifieke groentesmaak – die kinderen vaak niet lekker vinden – is gemaskeerd door specerijen. Hannah van Berge: “We willen dat kinderen van 9-13 jaar tijdens dagjes uit, waar zij vaak veel willen snacken, onbewust hun groenteconsumptie verhogen, want deze is nu bij de meeste kinderen veel te laag. We zetten in op lekker snacken in plaats van gezond snacken. We gaan onze klantjes dus vooral niet vertellen dat de Pancks! gezond zijn, want dan hoeven ze ze de pannenkoekjes niet meer. Kinderen proeven alleen maar dingen die ze lekker vinden. De pannenkoekjes hebben de smaak van kokos/sinaasappel, kaneel en anijs/vanille. Ze hebben daarbij vrolijke kleuren die afkomstig zijn uit de groenten zelf. Kinderen kunnen dus met Pancks! lekker snacken en toch onbewust 20% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente binnenkrijgen.”

Hannah van Berge: “De groentes die wij gebruiken zijn afkomstig van reststromen uit de AGF-sector, dit zijn bijvoorbeeld schillen van wortels die normaal worden weggegooid. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de vermindering van voedselverspilling. Met de subsidie van Take-off hbo gaan wij de pannenkoeken optimaliseren en een groot consumentenonderzoek doen. Onze ambitie is om na afronding van het onderzoek nieuwe samenwerkingen aan te gaan en met het product Pancks! en andere vergelijkbare concepten een eigen bedrijf te starten.”

Waarborgen van continuïteit van succesvol ondernemerschap

Een nieuwe call for proposals voor Take-off hbo fase 1, haalbaarheidsstudies opent in het najaar van 2016. Wouter Segeth: “We willen dat zoveel mogelijk hogescholen van deze regeling gebruik kunnen maken. Na de eerste fase, volgt er een tweede fase. In de tweede fase van Take-off hbo, bieden we start-ups een lening aan. We hopen uiteraard dat er uit de vijftien gehonoreerde concepten van deze eerste ronde een aantal start-ups ontstaan en dat deze bedrijven in aanmerking komen voor de lening. Naast een financiële ondersteuning wil Regieorgaan SIA ook iets betekenen in de netwerkvorming. Ondernemers bij elkaar brengen en kennis en ervaringen laten uitwisselen.

Dat zag je ook direct gebeuren tijdens de uitreiking van de toekenningen. We zijn dus goed bezig. De continuïteit van succesvol ondernemerschap binnen het hbo willen we graag waarborgen.”