Jaarlijks raken 750.000 mensen met een laag inkomen in de problemen omdat zij hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat geldt ook voor 250.000 mensen met een gemiddeld inkomen en een bovengemiddelde energierekening. Het niet betalen van de energierekening leidt tot schulden, vervolgens tot afsluiting van het energienet en uiteindelijk kan het zelfs tot huisuitzetting leiden. Zijn er oplossingen te bedenken waarbij de energierekening van deze mensen naar € 0 gaat? Oplossingen waarbij men toegang houdt tot deze eerste basisbehoefte en waarbij de kosten van afsluiting of uitzetting niet meer gemaakt hoeven te worden?

Huishoudens met lage inkomens hebben moeite hun energierekening te betalen, met in het uiterste geval afsluiting en zelfs huisuitzetting tot gevolg. Dit is niet alleen vreselijk voor een gezin, maar brengt ook voor de andere betrokken partijen (woningcorporaties, energiebedrijven, gemeente) enorme kosten met zich mee. Kunnen we dit probleem voor zijn door vooraf slim te investeren in een gratis energierekening?

Het adviesdocument is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. Vanuit de Eneco EnergyCampus zijn bij de organisatie van de dag Ewoud von Dulmen Krumpelmann en Rutger Buch betrokken. Vanuit Denkkracht Utrecht is de dag georganiseerd en begeleid door Daniëlle Fictorie, Maarten
Levert, Tessa Speelman en Loek Zanders.